Най-добрите теми за презентация на машиностроенето

Независимо дали правите презентация пред потенциални инвеститори, мениджмънт на организацията или широка аудитория, важно е да изберете не само тема, която сте страстен, но и тази, която просветлява и улавя представите на вашите слушатели. Темата може да се основава на спорен въпрос или тенденция или новооткрит продукт. В областта на машиностроенето има много добри теми, като се започне от „зелени“ механични системи и тенденции в кариерата на машиностроенето до производство на ядрена енергия и пожарогасителни роботи.

Отивам на зелено

С много организации в строителната и производствената индустрия, които търсят зелени инженерни решения за икономия на енергия и намаляване на замърсяването на околната среда, представянето на зелени механични системи може да бъде перфектна идея. Например, можете да обсъдите как машинните инженери могат да прилагат принципи на зелени дизайни, за да разработят и интегрират високопроизводителни и рентабилни механични и водопроводни системи в строителни проекти. Възможните подтеми включват оптимизиране на енергията и запазване на водата, повишаване на качеството на въздуха в помещенията чрез превъзходна вентилация и значение за осигуряване на поддръжка на системата и оборудването.

Първи работа

Когато вашата аудитория включва бъдещи и настоящи студенти по машиностроене, може да се побере тема за тенденциите в кариерата на машиностроенето. Вашата работа е да предоставяте информация за перспективите за работа, средните заплати, лицензионните изисквания, типичните задължения и най-добрите работодатели на автомобилните, робототехническите, ядрените, отоплителните, вентилационните и климатичните инженери, както и като консултанти по машинно инженерство, изследователи и университетски инструктор. За да направите презентацията авторитетна, можете да използвате Бюрото по статистика на труда в САЩ като основен източник на информация, особено когато цитирате националната статистика на заетостта.

Борба с пожари

Правителствените агенции и други организации с нестопанска цел търсят по-ефективни начини за борба с пожари, които могат да причинят огромни загуби. Не може да има по-добър начин да се намери решение, различно от представянето на ролята на инженерите-механици в борбата с пожарите. Ефективният презентатор може да се съсредоточи върху информирането на аудиторията как механичните инженери с концентрация в инженерството по роботика разработват компютърно контролирани роботи за пожарогасене, които могат, например, да мащабират къщи, да намерят и изгасят източници на огън за кратко време.

Попадайки на пътя

Представянето на потребителски продукти, които използват системи за машинно инженерство, може да се хареса на всяка аудитория. Можете например да се съсредоточите върху ролята на машиностроенето в производството на по-леки, по-безопасни и икономични моторни превозни средства. Това ще включва обяснение как механичните инженери използват композитни материали - смес от високоефективни влакна и въглерод - за производството на превозни средства с тези качества. Можете също така да подчертаете различните недостатъци на композитните моторни превозни средства, включително високите разходи за продукти. В крайна сметка, вашата аудитория, особено бъдещите купувачи на превозни средства, ще бъдат добре информирани за функциите, на които да внимавате.

Заедно с избора на тема, която е подходяща за вашата аудитория, притежаването на превъзходни умения за вербална комуникация помага да се осигури успешна презентация. Въпреки че темите на машинното инженерство могат да включват използването на сложни инженерни термини, използването на приятелски език поддържа презентацията ви ясна и разбираема. Също така е препоръчително да поддържате ангажирана публиката, като задавате спонтанни въпроси, отговаряте на пояснения и се анимирате - движейки се - по време на презентацията.

Препратки

Forbes: Трите основни тайни на успешното представяне

//www.forbes.com/sites/carminegallo/2013/02/22/the-three-basic-secrets-of-all-successful-presentations/

Образователен: Теми за механичен семинар

//www.edufive.com/seminartopics/Mechanical.html

Оставете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here